Woocommerce plugin not installed

HOME

Избрани проекти


Архитектурно студио БОГДАНОВИ е собственост на семейство от потомствени архитекти. Синергията от опита на различни поколения под един покрив ни позволи да изградим успешна визия за въздействаща и устойчива архитектура,  вътрешен дизайн, инженеринг и градоустройство. Имаме повече от 350 реализирани проекти в България през годините.

НАГРАДИ

Iва награда за участие в колективна разработка на общ устройствен план на гр. Хасково

Iва награда за идейна концепция за МОЛ, кино и хотел до „Братска Могила“ в гр. Пловдив

Награда за най-добър нежилищен дизайн за новата спортна зала на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“